در این مطلب به این موضوع می پردازیم که چرا ما باید html5 را نیز یاد بگیریم و طراحی سایت با html5 چه اهمیتی دارد؟ html5 دارای یک هسته متشکل از عناصر سینماتیکی است که با تعدادی فناوری و API های (Applications Programming Interface)مرتبط آمده است. حالا این تغییرات به جهتی درست شده اند تا

… ادامه