طی هر سال در دنیا و همچنین اینترنت آن قدر اتفاقات ریز و درشت مهم به وقوع می پیوندد که جمع آوری همه آنها در یک مطلب کاری ناممکن است. در اینجا تنها قصد داریم نگاهی مختصر به اینترنت سال ۲۰۱۲ از نگاه موسسه مانیتور اینترنت pingdom داشته باشیم. پینگدام می گوید برای جمع آوری

… ادامه

هاستینگ یا میزبانی وب به ارائه دادن فضایی گفته می شود که صاحب سایت بتواند فایلهای سایت خود را روی آن قراردهد. این فضا توسط شرکتهایی که دارای سرور اختصاصی و یا نمایندگی فروش بخشی از یک سرور را دارند ارائه می شود. هزینه هاستینگ به عنوان اجاره به صورت ماهیانه یا سالیانه دریافت می

… ادامه