پروژه طراحی سایت دایرکتوری صنعت ساختمان تهران سازان به پایان رسید. علی رغم اینکه قبلاً چند سایت دیگر در زمینه ارائه اطلاعات شرکتهای فعال در صنعت ساختمان وجود داشت ، این سایت یکی از کاملترین و جامعترین سایت های طراحی شده در این باره است. یکی از قسمت هایی که در طراحی این وب سایت

… ادامه

گروه طراحی سایت رایان پروژه طراحی سایت دایرکتوری صنعت ساختمان تهران سازان را به عهده گرفت. دایرکتوری صنعت ساختمان تهران سازان قرار است به یکی از منابع معرفی مجریان صنعت ساختمان تهران فعالیت نماید. گروه طراحی سایت رایان ، این پروژه را با توجه به سنجیدن همه نیازهای یک دایرکتوری انجام خواهد داد. ضمن اینکه

… ادامه