طراحی سایت موسسه خیریه آبشار عاطفه ها به استودیو رایان واگذار شد. موسسه خیریه مردمی آبشار عاطفه ها از موسسات مردم نهاد فعال در مشهد و استان خراسان است. شعبه تهران این موسسه در شرق تهران واقع شده است و طراحی سایت برای این شعبه به منظور معرفی فعالیتهای این موسسه و جذب خیرین تهرانی

… ادامه