طراحی سایت شرکت پخش روبی توسط رایان

طراحی سایت شرکت پخش روبی توسط استودیو طراحی سایت رایان انجام خواهد شد. به جهت کم هزینه بودن معرفی محصولات از طریق سایت و همچنین امکان تغییر در صفحات معرفی محصولات در سایت ، طراحی سایت برای شرکت های پخش را به راه حل نهایی برای توسعه بازار فروش خود تبدیل نموده است . حال آنکه تهیه کاتالوگ و یا سی دی علاوه بر تحمیل نمودن هزینه های اضافی مشکلات توزیع بین مشتریان را هم در بر خواهد داشت. توسط سایت شرکتهای پخش محدودیتی در فاصله با مشتریان در معرفی محصولات نخواهند داشت.

نظر شما چیست؟