قرارداد طراحی سایت شرکت پویا گردش توسط رایان منعقد شد

طراحی سایت شرکت پویا گردش توسط استودیو طراحی سایت رایان انجام خواهد شد. شرکت پویا گردش ایمان (سهامی خاص) بعنوان یک شرکت گردشگری پزشکی پایه ریزی شده و درجهت رسالت گروه پزشکی در بسط و ارتقاء این رشته اقدام به ارائه خدمات تخصصی پزشکی و پیراپزشکی به بیماران داخل وخارج کشور نموده و با همکاری متخصصین ماهر دررشته های گوناگون مجموعه ای کامل را فراهم آورده است.
طراحی سایت شرکت پویا گردش به منظور جذب نیروهای ماهر عرصه پزشکی و معرفی خدمات این شرکت توسط رایان انجام خواهد شد.

نظر شما چیست؟