بازسازی سایت و طراحی مجدد سایت دکتر برومند

طراحی مجدد و بازسازی سایت دکتر جهانشاه برومند به استودیو طراحی رایان واگذار شد. این سایت به دلیل قدیمی بودن و ضعیف بودن تکنیکهای استفاده شده برای طراحی سایت کارایی خود را از دست داده و استودیو طراحی سایت رایان تعهد نموده است با بازسازی مجدد این سایت امکان دسترسی به اطلاعات آنرا برای طرفداران سایت هنرمند مذکور آسان تر نماید. دکتر جهانشاه برومند هم در عرصه جراحی ایمپلنت و هم در عرصه هنر ( نوازندگی ویلون) از مشاهیر هستند. همچنین ایشان از اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد هم هستند. در طراحی سایت پزشکی و همچنین طراحی سایت هنری ایشان به موضوع تناسب رنگ توجه خواهد شد.

نظر شما چیست؟