هاستینگ یا میزبانی وب به ارائه دادن فضایی گفته می شود که صاحب سایت بتواند فایلهای سایت خود را روی آن قراردهد. این فضا توسط شرکتهایی که دارای سرور اختصاصی و یا نمایندگی فروش بخشی از یک سرور را دارند ارائه می شود. هزینه هاستینگ به عنوان اجاره به صورت ماهیانه یا سالیانه دریافت می

… ادامه