طراحی سایت موسسه خیریه آبشار عاطفه ها

طراحی سایت موسسه خیریه آبشار عاطفه ها به استودیو رایان واگذار شد. موسسه خیریه مردمی آبشار عاطفه ها از موسسات مردم نهاد فعال در مشهد و استان خراسان است. شعبه تهران این موسسه در شرق تهران واقع شده است و طراحی سایت برای این شعبه به منظور معرفی فعالیتهای این موسسه و جذب خیرین تهرانی صورت می گیرد.

نظر شما چیست؟