گزارش از خرابیهای سایت

Pingdomیکی از موارد مهم برای مدیر هر سایتی  درصد زمان  آپ بودن و بالا بودن سایت (Uptime) است. وقتی شما در خواب ناز به سر می برید ممکن است مشکلی برای سرویس میزبانی سایت شما بوجود بیاید و برای ساعاتی وب سایت شما از دسترس خارج شود. یا به دلایل دیگری دسترسی به سایت شما مقدور نباشد و وقتی از خواب بر می خیزید و دوباره مدیریت سایت را از سر می گیرید همه چیز درست شده و شما هم متوجه موضوع نخواهید شد. برای اطلاع از این نوع مشکلات راه حل بهتری وجود دارد و آن ثبت نام در سایت Pingdom است.

با ثبت نام رایگان در این سایت و وارد کردن آدرس سایت خود Pingdom از این به بعد وب سایت شما را تحت نظر خواهد گرفت و از زمان در دسترس بودن آن گزارشات مفصلی را تهیه می کند. در نسخه رایگان تنها می توانید آمار یک سایت را در اختیار داشته باشید.این سایت اطلاعات زمان پاسخگویی سایت (Response time) را هم در اختیار شما می گذارد. با این اطلاعات هم می توانید تصویری از سرعت بارگذاری سایت داشته باشید و زمانهایی که سرور میزبانی شما دچار افت سرعت شده را در اختیار داشته باشید.

نظر شما چیست؟