directory

طراحی سایت دایرکتوری تهران سازان

گروه طراحی سایت رایان پروژه طراحی سایت دایرکتوری صنعت ساختمان تهران سازان را به عهده گرفت. دایرکتوری صنعت ساختمان تهران سازان قرار است به یکی از منابع معرفی مجریان صنعت ساختمان تهران فعالیت نماید. گروه طراحی سایت رایان ، این پروژه را با توجه به سنجیدن همه نیازهای یک دایرکتوری انجام خواهد داد.

ضمن اینکه در این سایت سعی در ارائه دسته بندی شرکتهای فعال صنعت ساختمان بصورتی صحیح و کاربری خواهد شد. در طراحی سایت دایرکتوری تهران سازان از سیستم مدیریت محتوای قدرتمند وردپرس استفاده خواهد شد.

نظر شما چیست؟