طراحی سایت تولیدی مبل

قرارداد طراحی سایت تولیدی مبل ۷SKY توسط رایان منعقد شد. طراحی سایت و ارائه محصولات روی سایت به یکی از روشهای حذف واسطه ها و عرضه مستقیم کالا برای تولیدی هایی که امکان عرضه محصولات خود را در فروشگاه اختصاصی ندارند شده است . با عرضه محصولات در سایت امکان ارائه تنوع محصولات و همینطور برای تولیدکنندگان مبلمان در اختیار گذاشتن انتخاب رنگبندی به مشتری را فراهم آورده است.

نظر شما چیست؟