طراحی سایت انتشارات اندیشگران جوان

قرارداد طراحی سایت انتشارات اندیشگران جوان توسط استودیو رایان امضا شد. انتشارات اندیشگران جوان از جمله موسسات نوپا در عرصه فرهنگی چاپ و نشر کتاب است و طراحی سایت این موسسه با هدف ارائه انتشارات صورت گرفته انجام خواهد شد.

نظر شما چیست؟